Disclaimer

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de site goed functioneert en dat berichten die u via de site aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de site haalt.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de site zijn eigendom van Sinterklaaskrullen. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie of beeldmateriaal die op deze site staat openbaar te maken, te bewerken, te gebruiken of te verspreiden.

Copyright

De op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Sinterklaaskrullen. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot deze site.