Privacybeleid

Sinterklaaskrullen.nl, gevestigd te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
Sinterklaaskrullen
Mark Aaij
Zevenhuizerlaan 100
1851MZ Heiloo

Dhr. M. Aaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Sinterklaaskrullen; hij is te bereiken via info@sinterklaaskrullen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sinterklaaskrullen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sinterklaaskrullen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Sinterklaaskrullen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling,
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij u af te leveren,
– Sinterklaaskrullen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
– Sinterklaaskrullen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Sinterklaaskrullen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sinterklaaskrullen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sinterklaaskrullen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sinterklaaskrullen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-mail en nieuwsbrieven:
Sinterklaaskrullen verstuurt geen nieuwsbrieven per e-mail.

Cookies die wij gebruiken:
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt.
Bij uw eerste bezoek aan de website van Sinterklaaskrullen bent u al geïnformeerd over onze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.
U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe u zelf cookies kunt uitschakelen in ons cookiebeleid.

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Sinterklaaskrullen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Sinterklaaskrullen raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit privacybeleid:
Sinterklaaskrullen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over het privacybeleid van Sinterklaaskrullen of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Sinterklaaskrullen opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sinterklaaskrullen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@sinterklaaskrullen.nl

Door Steunpunt Almere in opdracht
RSS
Follow by Email