Cookiewet

Sinterklaaskrullen maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en om inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en uw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Opslaan gegevens
Bij elk bezoek aan deze internetsite herkent de webserver automatisch ip-adressen.

Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij:
* uw e-mailadres als u een contactformulier verstuurt;
* de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar onze internetsite te gaan;
* alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze internetsite geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:
* om de inhoud van deze internetsite te verbeteren;
* het aantal bezoeken op deze internetsite te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bijwerken Cookie policy:
Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u
aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy en Privacy policy.

Uitschakelen:
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.